Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cuma 08:30 - 17:00

İletişim Bilgileri

+(90) 364 254 90 29

+(90) 364 254 90 26

corumosb[et]corumosb.org.tr

bilgiedinme[et]corumosb.org.tr

Pınarçay OSB Organize Sanayi

Tesisleri No: 1

Pazartesi - Cuma: 08:30 | 17:00

Cumartesi & Pazar - KAPALIÇorum Osb

Site İçerikleri İzinsiz Kopyalanamaz ve Çoğaltılamaz. Tüm Firmalar Rekabetin Korunması Kanununun 4. ve 6. Maddesine Uygun Olarak Eklenmiştir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Çorum OSB

YER İŞGALİYE

YER İŞGALİYE 15.04.2024

Müteşebbis Heyetimizin 28.03.2024 tarih ve 183/5sayılı kararıyla;

Bölgemiz onaylı sınırlarıiçerisinde bulunan yol, kaldırım, yeşil alan vb. kamuya açık alanlara, gerçekveya tüzel kişiler tarafından, ticari emtia, makine, malzeme, konteynır vb.konulmakta, konulduğu yerler itibariyle yol, kaldırım vb altyapı veya üstyapıyahasar verebilmekte, bu durum araç ve yaya trafiğini aksatacak hatta tehlikeyedüşürecek boyutlara ulaşabilmektedir. Bu durumun önlenmesi amacıyla, kamuyaaçık alanlara,  araç, ticari emtia,makine, malzeme, konteynır vb. koyan gerçek veya tüzel kişilere “Yer İşgaliyeBedeli”  tahakkuk ettirilmesi konusundaemsal uygulamalar araştırılmış, husus Müteşebbis Heyetimizce değerlendirilmişolup, Buna göre;

-Bölgemizde onaylısınırları içerisinde bulunan yol, kaldırım, yeşil alan vb. kamuya açık alanlaraticari emtia, makine, malzeme, konteynır vb. koyan gerçek veya tüzel kişileresöz konusu durumun ortadan kaldırılması için tebliğ tarihinden itibaren 3 işgünü süre verilmesine,

 - Aykırılığın ortadan kaldırılmaması halindegünlük 5.000,00 TL ile 15.000,00 TL (Dâhil) arasında Bölge Müdürlüğüncebelirlenecek bir bedelin “Yer İşgaliye Bedeli” olarak tahakkuk ettirilmesine,ayrıca yol, kaldırım vb. alanlarda altyapı veya üst yapı hasarı oluşmasıhalinde, söz konusu hasarın tazmin edilmesine karar verilmiştir.

Bölgemizsanayici/katılımcılarımıza önemle duyurulur.