DOĞALGAZ

Doğalgaz İç şebekesinin yapımının I. Etabı tamamlanarak HAZİRAN-2003 tarihinden itibaren Bölgemizde doğalgaz kullanılmaya başlanmış, 2005 yılı içerisinde Mevcut Bölgenin, 2008 yılı içerisinde de Tevsii Alan şebekesinin tamamı yapılmak suretiyle, tesis dönüşümlerini yapan   sanayicilerimizce de kullanılmaya başlanmıştır. Doğalgaz bakım ve işletmesi, faturalarının tahakkuk ve tahsilatı Bölge Müdürlüğünce yapılmaktadır.
 
Çorum OSB doğal gaz şebekesi yaklaşık 2703 mt. uzunluğundaki çelik hat ve 18736 mt. uzunluğundaki PE hatlardan oluşmaktadır. Çorum OSB Alanı içinde 12000 m3/h Pg:10-19 bar Pç 4 bar   olmak üzere toplam 2  adet bölge basınç düşürme ve ölçüm istasyonu (RMS-B) bulunmaktadır. Ayrıca; 12-19 bar kapasiteli 1 adet MS-B istasyonu bulunmaktadır.  RMS-B’lere 10-19 bar basınç aralığında gelecek gaz istasyonlarda 4 bar’a düşürülerek Bölge içindeki sanayicilere teslim edilmektedir.

ÇORUMORGANİZE SANAYİ DOĞAL GAZ ABONELİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

 

A)   Yeni Tesis Kuran Firmalar için

ÇorumOrganize sanayi Bölgesinde doğal gaz dağıtımı 4 bar üzerinden yapıldığından ilkdefa tesis kuran firmalar doğal gaz ihtiyacını 4bar üzerinden projelendirilerekkabulünün yapılması gerekmekte olup işlem sırası aşağıdaki gibidir.

 

1)   Sanayicitarafından Müdürlüğümüzden temin edecek formu eksiksiz ve doğru bir şekildesanayicinin tayin ettiği doğal gaz tesisatını yapacak sertifikalı firma iledoldurup, bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi ile  Müdürlüğümüze başvuru yapılır.

2)   Sanayicitesisat projesini bu iş ile iştigal eden sertifikalı firmalara hazırlatır.

3)   Müdürlüğümüz talebi uygun gördüğü takdirde vereceği Müsaade yazısı ile birlikte firma Dağıtım Firmasına başvuru yapar.

4) Dağıtım Firması tarafından onaylanan dosyanın bir nüshası Müdürlüğümüze teslim edilir.

5)   Müdürlüğümüzile sanayici arasında Doğalgaz Satış Sözleşmesi imzalanması ve Doğalgaz güvencebedelinin Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

6)   Firmayetkilisi tesisatını tamamlandığında, kabulünü yapmaya yetkili kurum ile OSB Müdürlüğündentemsilci ile beraber doğalgaz iç tesisat onayı yapılır.

7)   Tesisattaprojeye uygunsuzluk veya herhangi bir eksiklik/hata olmaması durumunda abonevanası açımı işlemi gerçekleştirilir.

 

B)    Kiralama yapan Firmalar için

 

1)   Kiralamayapan sanayicinin doğalgaz kullanabilmesi için Çorum Organize Sanayi BölgeYönetimi Kurulunca kiralamanın müsaade edildiğine dair kararın çıkmasızorunludur.

2)   Kiraladığıyere ait önceden doğalgaz tesisatı var ise;

a)   Doğalgaztesisatının bakımı onarımı yapılmadan ve Müdürlüğün tespit ettiği tadilatlaryapılmadan doğalgaz vanası açılmaz.

b)   Bakımıve onarımı yapıldığında Bölge Müdürlüğümüz ile firma arasında Doğalgaz SatışSözleşmesi imzalanması ve Doğalgaz güvence bedelinin Bölge Müdürlüğümüze verilmesi,

c)    Firmanındoğalgaz abone vanası açılır.

3)   Kiraladığıyere ait önceden doğalgaz tesisatı yok ise yeni tesis kuran sanayiciler içinuygulanan aşamalar aynen uygulanır.

 


Yukarıdaki işlemlertamamlandıktan sonra firmanın doğalgaz abonelik işlemleri tamamlanmış olur.

 

 
Görevli :          Adnan CANIDEMİR                                                                               Görevli:Taner KAPLAN (makina mühendisi) (dahili 129)
                         Elk.Teknikeri

Görevli            Hüseyin AYDIN
                         Elk.Teknikeri
Tel                     0 364 254 9029-2549034 > DAHİLİ(116)
Faks                   0 364 2549026
E.Posta               osbmudurlugu@windowslive.com