ELEKTRİK

TEİAŞ Bölgemiz içinden bedelsiz tahsis edilen 26000 m2 lik yerde Çorum II.Şalt Sahasını inşaa ederek buradan Bölgemize ilk etapta 25 MVA enerji sağlamıştır. İhtiyaç olduğunda TEİAŞ Bölgemize verilen enerjiyi 200 MVA ya kadar çıkarabilecektir. Bölgemizde katılımcımızdan yeni gelecek enerji taleplerinin karşılanmasında uzun süreli herhangi bir güç tahsisi sıkıntısı bulunmamaktadır.
 
Çorum OSB'nin elektrik ihtiyacı, arızaları minimumda tutacak şekilde kesintisiz olarak temin edilmekte, elektrik şebeke, trafo ve ekipmanlarının periyodik bakımları ile ilave kablolama ve tamir işleri, dağıtım şebekesinde bulunan dağıtım kabinleri – tevzi kabinleri, trafo ve tüm ekipmanlarının periyodik bakımları Elektrik departmanımızca yapılmakta, ayrıca katılımcımızın da kendi tesislerinde ki yapması gerekli her türlü işletme ve bakım çalışmalarında bilgilendirilmesini yapılarak, 24 saat hizmet verilmektedir. 
Çorum OSB'de faaliyet gösteren katılımcı tesislerindeki trafo kurulu gücü toplamı 102  MVA, çekilen fiili gücümüz  25 MW, Aylık enerji tüketimimiz ise  8 milyon kwh.civarında seyretmektedir.
 
Bakım veya zorunlu elektrik kesintilerinde katılımcımıza elektrik kesintisi planları önceden yazılı olarak bildirilmektedir.     
 
Elektrik kesintisi ve elektrik voltaj dalgalanmaları olmaması için pek çok tedbir alınmıştır. Özellikle TRAFO merkezinden beslenen fider arızalarından etkilenmemek için TRAFO merkezindeki  bara bölünmesi yapılmış ve 50 MVA.lık indirici trafodan yalnız bölgemiz beslenmektedir.
 
Bölgemiz elektrik şebekesi 3 kısımdan oluşmakta olup: 2 kısmının tamamı yeraltı 1 kısmı havai hat Elektrik Dağıtım şebekesinden oluşmaktadır.
 
Çorum OSB elektrik şebekesi, arızaların minimum olacak şekilde projelendirilmiş ve tesis edilmiştir. Katılımcı trafo tesisleri kabin ve direk tipidir.
 
Elektrik bakım ve işletmesi, faturalarının tahakkuk ve tahsilatı Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Çorum OSB nin cadde,sokak ve çevre aydınlatması bakım ve işletmesi de Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yapılmakta, katılımcıya herhangi bir mali yükümlülük getirmemektedir. Hedefimiz Çorum OSB'ye yatırım yapan sanayiciye kesintisiz, kaliteli ve ucuz elektrik enerjisi temin etmektir.

 Ayrıca ; Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmaların trafo ve iç tesisatlarına ait tüm proje onayları ve geçici kabulleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta olup; işlem sırası aşağıya çıkarılmıştır. 
 
ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE ONAY VE KABUL İŞLEMLERİ
 
1- Elektrik Tesisi Proje Onay İşlemleri
 
 
1- Firma sahibi tarafından verilecek Elektrik talep dilekçesi.
2- OSB Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Enerji müsaade yazısı
3- Enerji Müsaadesine göre hazırlanan en az 3 (üç) takım Elektrik Projesi ve elektronik ortamdaki kopyası Organize Bölge Müdürlüğüne onaylanmak üzere getirilir.
4- Onaylanan proje dosyasının 2 nüshası Firmaya teslim edilir.
5- Onaylı Projeye göre trafo tesis yapımına başlanır.
 
2-Elektrik Tesisi Kabul İşlemleri:
 
Projeye göre tamamlanan tesis için;
 
a) Kabulün yapılması için firma tarafından OSB Müdürlüğüne, trafo tesisinin projeye göre tamamlandığını ve Kabule hazır olduğunu bildirir dilekçenin verilmesi
b) Elektrik Teminatının yatırılması(Teminat Mektubu şeklinde de olabilir)
c) Elektrik Sözleşmesinin yapılması(Elektrik verilmeden Firma yetkilisinin imza ve firma kaşesi gerekmektedir)
            d) Müdürlüğümüzce tesisin geçici kabulünün yapılması,
e) Tesisin Enerjilendirilmesi https://
Not: Geçici Kabul aşamasında  firma tarafından Geçici  Kabul Tutanakları hazır bulundurulacaktır.
 
 

 Görevli:          İsmail Erdem EREN (dahili 119)

                        Elektrik Mühendisi          

Görevli :          Adnan CANIDEMİR
                         Elk.Teknikeri

Görevli            Hüseyin AYDIN
                         Elk.Teknikeri

Görevli            Muzaffer UÇGUN
                         Elk.Teknisyeni

Görevli            Kamil İDİKUT
                         Elk.teknisyeni   
Görevli             Adem ÖZ
                        Elektrik teknikeri    
Tel                   0 364 254 9029-2549034 > DAHİLİ(116)
Faks                0 364 2549026
E.Posta            corumosb@corumosb.org.tr