ÇORUM OSB HAKKINDA

Çorum OSB 1977 yılında Mevcut Bölgede 260,1997 yılında Tevsii Alanda 177 hektar,2006 yılında 13 ve 2008 yılında 215 hektar ilave alanları ile birlikte toplam olmak üzere toplam 665 hektar alan üzerine kurulmuştur. Mevcut Bölgede 74, Tevsii Alanda 51, 13 Ha'lık ilave alanda 1, 215 Hektarlık alanda 129 olmak üzere toplam 255 adet sanayi parseli bulunmaktadır. Organize Sanayi Bölgemiz Karma Organize Sanayi Bölgesi olup, Bölgemizde makine, ziraat aletleri, gıda, plastik ve elektro plastik ürünler, medikal ürünler, orman ürünleri, kimya sanayi, seramik, mermer, ısı yalıtım, prefabrike yapı elemanları, döküm, oto yan sanayi , tekstil, mobilya ve metal sanayi gibi tesisler yer almaktadır. Bölgemize 58 km. mesafedeki Amasya İli Merzifon İlçesindeki Hava alanı yurtiçi ve yurt dışı seyahatlerin de büyük kolaylık sağlamıştır.Ayrıca önümüzdeki yıllarda göz önüne alınarak, Bölgemiz bitişi ve doğusunda bulunan yaklaşık 215 hektarlık alanın her türlü altyapı inşaatı eksiksiz olarak tamamlanmış olup, 215 hektarlık alandan  arsa tahsisleri yapılmaktadır. Bölgemizde Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar
- KOSGEB Merkez Müdürlüğü,
- TSE Müdürlüğü,  
- Orta Anadolu İhracatçılar Birliği İrtibat Bürosu,
- Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
- Çevre Birimi ve Danışmanlık Hizmetleri,
- Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri sanayicilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde cevap vermektedir.
- Çorum OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi
- Çağrı Merkezi
- OSB Endüstri Meslek Lisesi
Bölgemiz her iki  girişe konumlandırılan nizamiyeler ve plaka okuma özellikli güvenlik kameraları ile Bölgemize araç giriş çıkışları 24 saat kontrol altına alınmıştır.

 Bölgemizde inşaat aşamasından üretime geçiş sürecine kadar gereken her türlü bilgi ve belgelerin tanzimi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bölge Müdürlüğümüzce herhangi bir bedel talep edilmeksizin hızlı ve etkin bir şekilde ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmektedir.

Bölgemizin atık suyunun, Çorum Belediyesi atık su arıtma tesisine akıtılması için deşarj hattı inşaatı tamamlanarak Çorum belediyesinden Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi alınmış olup, atık suyumuz Çorum Belediyesi Atık su Arıtma Tesisine deşarj edilmektedir.

Bölgemizde çağrı merkezi 2014 Haziran ayı tarihi itibariyle hizmete geçirilmiştir.

24 derslikli Çorum OSB TOBB Endüstri Meslek Lisesi inşaatı bitmiş olup,2015-2016 Eğitim Öğretim döneminde eğitime başlanmıştır.2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 136 öğrenci ile eğitime başlanmış, 252 öğrenci ile 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılını 290 Öğrencisi ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılını , 341 öğrencisi ile 2019-2020 Eğitim -Öğretim yılını tamamlamış olup;350 öğrencisi ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılına devam etmektedir.Bölgemizden yatırım yeri tahsisi %60 oranında teşvik kapsamında kısmen bedelsiz olarak yapılmaktadır.Ayrıca 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar“ gereğince Ülkemiz Yatırım teşvik uygulamaları kapsamında 6 Bölgeye ayrılmış olup, Çorum İlimiz 4.bölgededir.Yatırımın Çorum OSB’de yapılması halinde 5. Bölgenin teşvik kapsamına girmekte olup , KDV istisnası ,Gümrük Vergisi Muafiyeti ,Gelir/Kurumlar Vergisi indirimi ,Faiz desteği, SGK İşveren Prim desteği teşviklerinden yararlanılacaktır.

Ülkemizin kalkınması için Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine destek verilmesi ve üretim yapısının yüksek teknolojiye doğru ilerlemesi bir zorunluluk olarak durmaktadır. Bu çerçevede Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın açıklamış olduğu Sanayi Strateji Belgesinin sloganını "Orta ve Yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya'nın üretim üssü olmak" şeklinde belirlemiştir. Bölgesel kalkınma için en önemli kaynaklardan biri olan müteşebbis yapıya büyük oranda sahip olan Çorum İlimiz, bu yapısını AR-GE, ÜR-GE ve inovasyona yönelik olarak kullanması Teknokent için temel kaynaklardan biri olacaktır.

Kendi öz kaynaklarını müteşebbis yapısı ile bir araya getirerek kalkınma alanında önemli hamleler gerçekleştirmiş olan Çorum ilimizin kabuğunu kırarak Teknokentin oluşumu ile Dünya şehirleri arasına girmesi, Çorum İlinde teknoloji - yoğun yeni yatırım olanakları yaratarak yerli ve yabancı sermayenin bölgeye girişinin sağlanması, mevcut sanayi işletmelerinin yüksek teknolojiye dayalı rekabet edebilir açık, her türlü araştırma, geliştirme ve üretime yönelik faaliyetlere olanak sağlanması ve teknolojik alt yapıyı gerçekleştirmek, ilimizin Müteşebbis ve Sanayi altyapısının, sanayi kültürünün yakalamış olduğu pozitif gelişmeyi daha yukarılara taşımak amacıyla OSB içinde Teknokent kurulmasına karar verilmiştir.

Organize Sanayi Bölgesinde kurmayı amaçladığımız Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi, bir fikirden öteye taşınmış Teknoloji Geliştirme Bölgesi inşaatı tamamlanarak Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ. kurulmuş olup, Firma müracaatlarını kabul etmektedir.

Çorum İlimizin Yatırımcılar açısından birçok avantajı bulunmaktadır.
- İlimizin geçmişten gelen bir sanayi kültürünün ve girişimci ruhunun varlığı
- Paylaşım ve ortaklık kültürünün varlığı
- Kalifiye iş gücü
- Kültür Başkenti denebilecek önemli kültür miraslarını barındırıyor olması nedeniyle her geçen gün gelişmekte olan turizm potansiyeli
- Başkente 240 Km mesafede olması
- Samsun limanına 175 km mesafede olması
- Amasya - Merzifon Hava alanına 58 Km mesafede olması
- Coğrafi konum itibariyle ham madde kaynaklarına eşit uzaklıkta olması ve gelişmiş ulaşım imkanlarının olması
- Hitit Üniversitesi ile ve Üniversite
- Sanayi işbirliğinin gün be gün gelişmekte olması
- Yatırımlarda Devlet Yardımlar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Çorum İlimiz 4.Bölge Kapsamındadır. Fakat Çorum OSB de yatırım yapılması halinde 5.Bölge teşvik kapsamına girmekte olup ,KDV istisnası ,Gümrük Vergisi Muafiyeti, Gelir/Kurumlar Vergisi indirimi ,Faiz desteği, SGK İşveren Prim desteği teşviklerinden yararlanılacaktır.