SU - ATIK SU

Kullanma Suyu, Bölgemize 8 Km. uzaklıktaki pompaj tesislerimizden  iki adet 100 Hp lik ve bir adet 125 Hp lik olmak üzere toplam üç adet pompa ile 2000- 2500 ve 1500  m3 lük su depolarımıza basılarak temin edilmekte ve Bölge içerisindeki hatlarla dağıtımı yapılmaktadır.Bölgemizde katılımcımızdan yeni gelecek kullanım suyu taleplerinin karşılanmasında uzun süreli herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. 
Çorum OSB kullanma   suyu şebekesi işletme basıncı 10 atü’ dür. Boru çapları şebekede Ø 100 – Ø 300 mm arasında değişmektedir. Çorum OSB yi besleyen depo çıkışı ana hat Ø 400 mm çapındadır.

Temin edilen suya ait analizler ilgili kurumlardan alınmakta, Çorum OSB şebeke analizleri de sürekli olarak değişik noktalardan alınarak yapılmaktadır.
 
Su şebeke ve pompa istasyonunun işletilmesi bakım ve onarımı faturalarının tahakkuk ve tahsilatı Çorum OSB'ninkendi teknik ekibi tarafından yapılmaktadır. Su arızalarını kısa sürede onarmak için yeterli ekip ve ekipman parkına  sahiptir.
 
ATIK SU - YAĞMUR SUYU SİSTEMİ
 
Çorum OSB atık su ve yağmur suyu şebekeleri ayrık sistemde inşa edilmiş ve bu şekilde çalıştırılmaktadır. Katılımcı yürürlükteki deşarj kriterlerine göre atıksu değerlerini dizayn ederek deşarj izni almakta, bu belgeyi alan işletmelere Bölge Müdürlüğümüzce Bağlantı izin Belgesi Verilmektedir. Bölgemizin atık su ve yağmur suyu Çorum Belediyesi ile yapılan protokolle 7 Km. uzaklıktaki Belediye Atıksu Tesisine deşarj edilmektedir.
 

SU TALEP EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
1- Su talep dilekçesi
2- Su Abone Sözleşmesinin imzalanması
3- Su Depozito bedelinin yatırılması

Görevli: Zafer Gürsel KÜÇÜK (İnş.Teknisyeni)                                       Görevli:Evser ALTAŞ (inş.Teknikeri)
Tel: 0 364 254 9029-34 Dahili(115)                              

Görevli: Kemal ERGİN
             Su Ustası
 
 
Ç