Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cuma 08:30 - 17:00

İletişim Bilgileri

+(90) 364 254 90 29

+(90) 364 254 90 26

corumosb[et]corumosb.org.tr

bilgiedinme[et]corumosb.org.tr

Pınarçay OSB Organize Sanayi

Tesisleri No: 1

Pazartesi - Cuma: 08:30 | 17:00

Cumartesi & Pazar - KAPALIÇorum Osb

Site İçerikleri İzinsiz Kopyalanamaz ve Çoğaltılamaz. Tüm Firmalar Rekabetin Korunması Kanununun 4. ve 6. Maddesine Uygun Olarak Eklenmiştir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Çorum Organize Sanayi Bölgesi

İzin & Ruhsatlar

Çorum OSB

İzin & Ruhsatlar

Katılımcı OSB Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre;
a) Tahsis tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almak,
b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde bahsedilen faaliyetler listesinde yer alanların hazırlayacakları ÇED raporu sonucunda "ÇED Olumlu Kararı" veya ÇED ön araştırma raporu sonucunda "Çevresel Etkileri Önemsizdir" kararı belgesini almak,
c) Altyapı inşaatının durumuna göre OSB'nin duyuru tarihinden itibaren;
1) Yapı ruhsatını alarak bir yıl içinde inşaata başlamak,
2) Yapı Ruhsatı tarihinden itibaren iki yıl içinde üretime geçmekle ve üretim faaliyetine geçtikten sonra gerekli izinleri almakla yükümlüdür.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN  GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAK VE DÖKÜMANLAR


1- YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ ALINMASI
4562 sayılı OSB Kanunu Hükümlerine göre; Yürürlüğe giren mevzii imar plânına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir.

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler; 
- Başvuru (Dilekçe),
- 3 Takım Vaziyet Planı, Mimari Projeler ve cd’si,
- 3 Takım Betonarme Projeleri ve Statik Hesaplar,
- 3 Takım Elektrik Projeleri,
- 3 Takım Kalorifer Tesisat Projeleri,
- 3 Takım Sıhhi Tesisat Projeleri,
- 3 Takım Atıksu Arıtma Tesisi Projesi,
- 3 Takım Yangın Sistemi Projesi,
- ÇED Olumlu Kararı Raporu veya Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı Raporu,
- Teknik Uygulama Sorumluları Tarafından Kaşeli ve imzalı Olarak Verilecek TUS Belgesi,
- Proje Müelliflerinin Bir Yılını Doldurmamış Büro Tescil Belgeleri,

2- YAPI RUHSATI DÜZENLENMESİ VE İNŞAAT İZNİ VERİLMESİ
OSB Uygulama Yönetmeliği’nin sekizinci bölümündeki esaslar dahilinde hazırlanan evrak, proje ve hesap v.b. dokümanların ÇORSAN’a teslimi üzerine;
- Çorum OSB tarafından Proje İnceleme Listeleri ve ilgili diğer mevzuata göre gerekli incelemeler yapılarak, Yapı Ruhsatı düzenlenmektedir.
- Tevsii ve tadilatlar için de benzer süreçler izlenerek izin ve ruhsat düzenlenmektedir.
- OSB Uygulama Yönetmeliği ve ilgili mevzuat esaslarına göre ruhsat düzenlendikten sonra yer teslimi yapılmakta ve inşaatın ilgili aşamalarına göre gerekli vizeler verilmektedir.

3- YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ
OSB Uygulama Yönetmeliği’ne ve imarla ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre inşaatın tamamlanmasından sonra, gerekli incelemeler yapılarak ve İmar ile ilgili mevzuatta değişiklik olması halinde bu değişikliklerle, ilgili eksiklikler bu aşamada tamamlatılarak Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmektedir.
Yapı Kullanma İzin Belgesi  İçin Gerekli Belgeler;
- Başvuru (Dilekçe),
- Yapı Ruhsatlarının Vizelerinin Yapılmış Olması,
- Fenni Mesullerden Alınan Rapor,
- Fenni Mesullerin Günü Geçmemiş Büro Tescil Belgeleri,
- SSK Borcu Yoktur Yazısı,

4- İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ
1-       Başvuru/Beyan Formu (Osb)
2-       Sağlık Koruma Bandının İşaretlendiği Tasdikli İmar Planı (Osb)
3-       Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden Alınan İtfaiye Raporu
4-       Sigortalı Hizmet Listesi
5-       İş Akım Şeması Ve Açıklama Raporu
6-       Tapu Veya  Kira Sözleşmesi
7-       Yapı Kullanma İzin Belgesi (Osb)
8-       Noter Tastikli Sorumlu Müdür Sözleşmesi
9-       İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğünden Çed Olumlu Kararı Raporu Veya Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı Raporu
10- İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğünden Alınacak Çevre İzni
11- Deşarj İzni (Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi) (Osb)
12- Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ Dan Alınacak İşletme Belgesi
13- Bağlı Bulunduğu Ticaret Ve Sanayi Odasından Alınacak Kapasite Raporu
14- Bağlı Bulunduğu Ticaret Ve Sanayi Odasından Alınacak Hal Faaliyet Belgesi
15- Bağlı Bulunduğu Ticaret Ve Sanayi Odasından Alınacak Oda Sicil Kayıt Sureti
16- Ticaret Sicil Gazetesi
17- Noterden Onaylı Yetki Belgesi
18- Noterden Onaylı İmza Sirküleri
19- Noterden Onaylı Şirket Sözleşmesi
20- Vergi Levhası
21- Harç Tahsilat Makbuzu

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN  GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAK VE DÖKÜMANLAR


Görevli: Muhammed Emin SUR (İnşaat Mühendisi)
Görevli: Hüseyin DERTLİ (Yapı Denetim Teknikeri)


Tel: 0 364 254 90 29 - 34
E-Posta: corumosb@corumosb.org.tr