LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI HAKKINDAÖNEMLİ DUYURU Yayın Tarİhİ: 17.4.2020 00:00

EPDK’nın 14.04.2020 tarih ve22131205-110.06.01 sayılı yazısında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemiolarak kabul edilen COVID-19 nedeniyle Cumhurbaşkanı ve ilgili resmi makamlarcaalınan tedbirlerde dikkate alınarak EPDK tarafından yeni bir bildirimyapılıncaya kadar Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik ÜretimiYönetmeliğinin Madde13-14 kapsamında evrak ve teknik yönden aylık periyodlarlayapılan değerlendirmeler maksadıyla komisyon toplantılarının tertip edilmemesive konuya ilişkin komisyon toplantılarının EPDK tarafından bildirilen birtarihe kadar yapılamayacağı bildirilmiştir.

 

EPDK’nın yazısına istinadenElektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği kapsamındaMüdürlüğümüze yapılan başvurular EPDK tarafından bildirilecek tarihe kadarmüracaatlar değerlendirilmeyecektir.