Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cuma 08:30 - 17:00

İletişim Bilgileri

+(90) 364 254 90 29

+(90) 364 254 90 26

corumosb@corumosb.org.tr

bilgiedinme@corumosb.org.tr

Pınarçay OSB Organize Sanayi

Tesisleri No: 1

Pazartesi - Cuma: 08:30 | 17:00

Cumartesi & Pazar - KAPALIÇorum Osb

Site İçerikleri İzinsiz Kopyalanamaz ve Çoğaltılamaz. Tüm Firmalar Rekabetin Korunması Kanununun 4. ve 6. Maddesine Uygun Olarak Eklenmiştir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Çorum Organize Sanayi Bölgesi

TEKNİK HİZMETLER

Çorum OSB

TEKNİK HİZMETLER

Deşarj izni, kanalizasyon bağlantı belgesi, emisyon izni, açılma izni,
Bölge  iç yollarının temizliklerinin yapılması,
Bölge   içi yağmur suyu, atıksu kanallarının ve kum tutucuların temizlenmesi,
Altyapı donelerinin hazırlanması,
Arazi aplikasyonlarının yapılması,
İmar durumunun imar planına göre tanzim edilmesi ve verilmesi,
İnşaatlara yer teslimi,
Avan projelerin incelenip onaylanması,
Uygulama projelerinin incelenip tasdik edilmesi,
Mimari proje
Statik proje
Sıhhi tesisat projesi,
Kalorifer tesisatı projesi,
Havalandırma ve klima tesisatı projesi,
Asansör tesisatı projesi,
Isı yalıtım projesi,
Elektrik tesisatı projesi,
Atıksu ve fosseptik projesi,
Yağmursuyu projesi,
Yangın güvenliği projesi,
Yeni yapı ruhsatı, basit ve esaslı tamir, tevsii ve tadilat ruhsatlarının düzenlenmesi,
Aplikasyonun kontrol edilmesi,
Su basman kontrolü,
Temel üstü vizesi verilmesi,
Isı yalıtım vizesi verilmesi,
İnşaatların projeye uygun yapıldığının kontrolü,
Yapı kullanma İzni başvurularında inşaatların hazırlık derecesinin kontrolleri
İlgili Sivil Savunma Müdürlüğü’nden Sığınak Raporu alınmasının takibi,
Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinin ilgili nüshalarının ilgili kamu kuruluşlarına (DİE, SGK, Oda vb.) iletilmesi,
İnşaatlarla ilgili kuruluş ve kişilerin SGK ve Emlak Vergi Daireleri ile ilişkilerinin takibi,
Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi,
OSB altyapı yatırımlarına ait her türlü geçici ve kesin kabullerine ait kontrollük hizmetinin verilmesi,
AG-OG proje kontrolü
Tesis kontrolleri
AG-OG tesisleri bakımı
AG-OG tesislerinin işletilmesi
Elektrik satış sözleşmelerinin yapılması
Firma bilgileri,   altyapı bilgilerinin tutulması hizmetleri vb.
Yangın güvenlik hizmeti
Personel eğitimleri (yangın güvenlik , yangın savunma ekip eğitimi, fiili tatbikat)
Tüm itfaiye hizmetleri (Yangına müdahale, Arama/Kurtarma, )
Yangına karşı Gerekli önlemlerin alınması/aldırılması,
Yangın anında müdahalede bulunulması,
Bütçe hazırlama tekniği
Tekdüzen hesap planına uygun muhasebe işlemleri
Mali tabloların düzenlenmesi
Çorum OSB sanayicisi ile yabancı sanayicilerin buluşturulması, sanayici bilgilendirme toplantıları,
Doğal gaz Satış sözleşmelerinin yapılması
Doğal gaz Dağıtım Şebekesinin işletilmesi
Doğal gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin yapılması
Doğal gaz iç tesisat projesi

Görevli:Taner KAPLAN

        Makina Mühendisi

Görevli:İ.Erdem EREN

         Elektrik Mühendisi

Görevli:Özgür ÖZBİLEN

          İnşaat Mühendisi

Görevli:Zafer Gürsel KÜÇÜK

          İnşaat Teknisyeni

Görevli:Evser ALTAŞ

          İnşaat Teknikeri