ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birmimiz 2005 yılında kurulmuştur.Kuruluş amacımız tek bir merkezden firmaların ihtiyacı olan bütün iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesidir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimizin öncelikli hedefi, Firmaların tüm ihtiyaçlarının tespit edilerekgerekli hizmetin Firmaya özel organizasyonlarla en ekonomik ve çabuk çözümün sağlanmasıdır.

Birimimiz Dünya ve Türkiye’de meydana gelen değişmeleri yakından takip ederek buihtiyaçlar doğrultusunda kendini yenilemektedir.

Ülke genelinde birçok çözüm ortağımızla birlikte hizmet kalitemizi sürekli artırarak işletmelerin bu alandaki ihtiyaçlarını en pratik çözümlerle gidermek birinci amacımızdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimimize üye işletmeler,kendilerine tahsis edilmiş işyeri hekimleri tarafından rutin olarak ziyaretedilecek ve işyerinde bulunan hastaları muayene etmek gibi basit işlemleri işgücü kaybına mahal vermeksizin bizzat işyerinde gerçekleştirecektir.

İşletmelerin üye olmaları halinde çalışan sayısı gözetilmeksizin muayene işlemlerinden yararlanabileceklerdir.

Ayrıca   kesilme, ezilme, göze çapak kaçması gibi iş kazalarına ilk olarak merkezimiz tarafından müdahale yapılabilmektedir.

 

HİZMETLERİMİZ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

İşyeri Hekimliği

Periyodik Muayene

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Sağlık Raporu

Portör Muayenesi

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

Risk Analizi

Acil Eylem Planlarının Oluşturulması

İş Güvenliği Eğitimleri

Ortam Ölçümleri

EĞİTİM HİZMETLERİ

 Sertifikalı İlkyardım Eğitimi

 Temel İlkyardım Eğitimi

 Standart İlkyardım Eğitimi

 İş Güvenliği Eğitimleri

 Motivasyon Eğitimleri

 Yangın Söndürme Eğitimi

 


 


ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ RESİMLERİMİZ
      1             2