Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cuma 08:30 - 17:00

İletişim Bilgileri

+(90) 364 254 90 29

+(90) 364 254 90 26

corumosb@corumosb.org.tr

bilgiedinme@corumosb.org.tr

Pınarçay OSB Organize Sanayi

Tesisleri No: 1

Pazartesi - Cuma: 08:30 | 17:00

Cumartesi & Pazar - KAPALIÇorum Osb

Site İçerikleri İzinsiz Kopyalanamaz ve Çoğaltılamaz. Tüm Firmalar Rekabetin Korunması Kanununun 4. ve 6. Maddesine Uygun Olarak Eklenmiştir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ İHALE İLANI Yayın Tarİhİ: 14.04.2022 09:00

ÇORUM ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

(Çorum OSB 177 Ha.’lık Alanının Kısmi YG-AG Yeraltı Elektrik Dağıtım Şebekesi Yaptırılacaktır.) 

 

Çorum Organize Sanayi 177 Ha.’lık Alanının mevcut havai Elektrik Dağıtım Şebekesinin bir kısmının (700m) yeraltına alınması Yapım İşi kapalı zarfta teklif alınarak yaptırılacaktır. İstekliler, tekliflerini ihale dokümanında yer alan pursantaj cetvelinde belirtilen iş kalemleri için anahtar teslimi üzerinden teklif vereceklerdir. 

Ayrıntılı bilgi için; İhale dokümanı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Ankara Karayolu 12.Km. /ÇORUM adresinde ve www.corumosb.org.trweb sayfası üzerinden görülebilir ve 2.500,00TL(ikibinbeşyüzTL)  bedelle (CD ortamında) temin edilebilir. Teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

İsteklilerce ihale dokümanına uygun hazırlanacak teklifler, son teklif verme tarih ve saatine 28.04.2022 tarihi – saat 12:00’akadar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ankara Karayolu 12.Km. / ÇORUM adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Postada olabilecek gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.

İdare Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, teklifleri değerlendirmeye alıp almamakta, uygun bedelleri tespitte, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir.

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ankara Karayolu 12.Km. / ÇORUM

Tel No

: 0364 254 90 29 -34

Faks No

: 0364 254 90 26

İnternet Adresi

: www.corumosb.org.tr

 İHALE DOSYASI