EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ Yayın Tarİhİ: 19.07.2017 00:00


01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarakyürürlüğe giren 7033 sayılı “ Sanayinin Geliştirilmesi ve ÜretiminDesteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanunun”,  10 uncumaddesiyle 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunun 4 üncü maddesinin ( m ) fıkrasıdeğiştirilmiş ve organize sanayi bölgesinde bulunan binalar için daimi olarak emlak vergisi muafiyeti getirilmiştir.