"Çorum OSB-Akıllı Şebeke Projesi” İçin İhale İlanı Yayın Tarİhİ: 16.09.2021 00:00

                                                                                          

Yapım İşi için ihale ilanı


Çorum organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile  “Çorum OSB-Akıllı Şebeke Projesi”  için bir yapım işi ihalesini sonuçlandırmayı planlamaktadır.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Çorum organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ankara Karayolu 12.km Merkez/Çorum adresinden veya www.oka.org.tr  ve www.corumosb.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 07/10/2021 – 11:30

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.corumosb.org.tr ve www.oka.org.tr yayınlanacaktır.


Teklifler, 07/10/2021 tarihinde, saat 13:30’da Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ankara Karayolu 12.km Merkez/Çorum adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.


   
  İHALE TEKLİF DOSYASI