YAPIM İŞİ İHALE SONUCU Yayın Tarİhİ: 13.09.2021 00:00

YAPIM İŞİ İHALE SONUÇ İLANI

Çorum OSB-Akıllı Şebeke Projesi

 

1.      Mali Destek Programı Adı: 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

2.      Sözleşme Makamı: Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

3.       İhale Referans Numarası: TR83/20/KD/0001

4.      İhale İlan Tarihi: 19/08/2021

5.       İhale Tarihi: 09/09/2021

6.       Lot Numarası ve Başlığı: Çorum OSB-Akıllı Şebeke Projesi Yapım İşi

7.       Alınan Teklif Sayısı: 4

8.      İhale Sonucu Karar Tarihi: 09/09/2021

9.      Başarılı İsteklinin Adı, Adresi ve Ticaret Unvanı: Mali tekliflerin sözleşme için mevcut azami bütçeyi aşması nedeniyle ihalenin iptal edilmesine ve ileri tarihte yeniden yapılmasına ihale makamınca karar verilmiştir

10.  Sözleşme Numarası ve Tutarı: -

11.  Sözleşmenin Süresi: -

12.  Yasal Dayanak

15.07.2018 tarih ve 30479Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (KararnameNo:4) ve 8 Kasım2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’dir.”